• merhaba@ereglirehberi.com

Ereğli Hakkında

Ereğli

Ereğli, İç Anadolu’da bulunan Konya iline bağlı ilçelerden biridir. Komşu il ve ilçelerde “Yeşil Ereğli” olarak da anılmaktadır. Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan ilçe, Konya il merkezine 153 km uzaklıkta olup, il merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır.

Ereğli adı nereden geliyor?

İlçemizin adını I. Gıyaseddin Keyhüsrev oğlu, I. Alâeddin Keykubad dönemindeki Evliya Çelebi Seyahatnamesinden aldığı söylenir. I. Alaeddin Keykubad bir sefer dönüşü Ereğli‘den geçerken, sultanın yaralı askerleri Akhüyük köyünde bulunan ve Peygamber Pınarı denilen yerdeki çamurdan şifa bulur. Bu nedenle Ereğli, Erkili olarak anılır. Ereğli adının da buradan geldiği söylenir.

Ereğli Tarihi

İlçemiz tarih boyunca Hitit, Asur, Kimmer, Frig, Lidya ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyetin idaresi altına girmiştir. Anadolu Selçukluları zamanında Türklerin idaresi altına giren Ereğli Karamanoğlu Beyliğinin 1250-1256 arası başkenti olmuştur. Kudretli padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katılan Ereğli, Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferi dönüşü çadır kurup konakladığı yerdir. Tarihimizin acı sayfalarından biri olan Şehzade Mustafa’nın boğdurulması olayı da Ereğli’de meydana gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Konya’dan Bağdat’a ulaşmak üzere 1903 yılında yapımına başlanan 1600 kilometre uzunluğundaki Bağdat Demiryolu hattının Ereğli’den geçmesi ilçenin değerini arttırdı.

Coğrafi Özellikler

Ereğli deniz seviyesinden 1054 metre yüksektedir. Toros Dağları ilçe merkezinin 20 kilometre güneyinde başlamaktadır. İlçenin kuzeyinde 3268 metreye ulaşan Hasan dağı bulunmaktadır. Hasan dağı volkaniktir. Büyük Hasan ve Küçük Hasan Dağı olmak üzere iki büyük krateri vardır. İlçenin en önemli akarsuyu Toros Dağlarının bir parçası olan Bolkar Dağlarında çıkan ve çıktığı köyün adını alan İvriz çayıdır. Bu çay doğusundaki Delimahmutlu köyünden gelen Delimahmutlu çayı ile birleşerek 83 milyon m³ su kapasiteli İvriz barajına dökülür. Ereğli’de karasal iklim şartları hâkimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçmektedir.

Nüfus

31.12.2014 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Ereğli nüfusu 139.131’dir. Fakat ilçe nüfusu 150.000’i geçmektedir. Nüfus artış hızı %9.43’dür Beldelerin mahalle olması sebebiyle Ereğli’nin mahalle sayısı 87’ye ulaşmıştır. Nüfusu ve ekonomik potansiyeli bakımından 30 civarında ilden daha büyüktür.